Detaliu proiect

  • Locul I - A_DA 2013, cea mai buna lucrare pentru Spatii Publice, Spatii Turistice, Reabilitare si Reconversie
  • Nominalizare A_DA_2015, proiect design interior